Binalarda Isı Yalıtımı

Kış aylarında dış ortamdaki soğuk havanın iç mekanlarda ısı kaybına neden olmasını; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak havanın iç mekanda ısı artışına neden olmasını önlemek için özel malzemeler ile yüzeyler arası ısı transferini azaltma işlemine ısı yalıtımı denir.Evimizin içindeki ısıyı ayarlamak için kışın doğalgaz, kömür gibi yakıtlar kullanarak ısıyı arttırmaya; yazın ise klima ve benzeri soğutma cihazları ile ısıyı düşürmeye çalışırız. Tüm bu ısıtma ve soğutma işlemleri sırasında bir enerji tüketiriz. Binalarda ısınma amaçlı kullanılan enerjinin malesef yarısından fazlası binanın ısı yalıtımı olmadığı için kaybedilmektedir.

Binaların kolon, kiriş, duvar, pencere altı mermer gibi bölümlerinde oluşan ısı kayıplarına ısı köprüsü denir. Binalarımızda bulunan ısı köprüleri, dış ortamdan ısı alışverişi yaparak harcadığımız enerjinin çok önemli bir kısmının kaybına neden olur. Isı Yalıtımı, binalarda ısı köprülerini yok ederek dış ortamdan ısı alışverişini engeller ve böylece harcadığımız enerjinin en verimli şekilde kullanımına olanak tanıyarak, enerji tasarrufu sağlar.

Dünyamız petrol, kömür gibi doğal kaynakların tüketimi neticesinde ortaya çıkan sera gazı etkisiyle küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu etki neticesinde dünyamızda iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu olgu karşısında, maksimum enerji verimliliği bilim adamlarının üzerinde en fazla çalıştığı konulardan birisidir. Isı Yalıtımı, %50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlayarak ısınma amaçlı tüketilen petrol, kömür gibi kaynakların tüketimini azaltarak küresel ısınmaya bir önlem olmakla beraber çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Diğer bir deyişle ısı yalıtımı, binalarda maksimum enerji tasarruf ve konfor sağlamanın en etkili yoludur.

Isı Yalıtımının Faydaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin” 9. maddesine göre bina ısı yalıtım esaslarına uygun yapılan ısı yalıtımı; binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla yapılan harcamalarda ortalama %50 tasarrufla birlikte kışın verimli bir ısınma, yazın ise verimli bir serinleme ile yaşam konforuna katkı sağlar.

Enerjinin kullanımında sağladığı maksimum fayda ile karbondioksit (Co²), kükürtdioksit (So²) ve diğer zararlı gazların atmosfere salınımını azaltarak, sera etkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliğ ile mücadeleye katkıda bulunur.

Kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan üretildiği ve fosil yakıtları ithal ettiğimiz için enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine fayda sağlar.

Binalarda rutubet ve küflenme gibi oluşumları engelleyerek yaşam konforuna katkıda bulunur.

Binalarda rutubet oluşmayacağı için korozyon engellenir. Böylece yapının taşıyıcı elemanlarını koruyarak deprem güvenliğini arttırdığı gibi binanın ömrünü de uzatır.

Binalarda, mekanlar arasındaki ısı dağılımı homojen olacağından yaşam konforu ve mekan sakinlerinin sağlığına katkıda bulunur.

Isı yalıtımı, dış ortamdan gelen gürültüyü absorbe ettiğinden ses yalıtımına da önemli bir katkı sağlar.

Binanın ısı yalıtımı, binalar için yapılan yatırımlar arasında kendini en kısa sürede amorti eden yatırımdır denilebilir. Bunun yanında, bina sakinlerinin yaşamında her biri önemli artı değer girdisi olan bir dönüşüm sürecini de başlatır. Isı yalıtımının binalarda sağladığı konfor unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

— Yapılardaki yaşam konforunu etkileyen
nem, küf ve mantar gibi oluşumları engelleyerek sağlıklık bir yaşam ortamı sağlar,

— Binayı dıştan kuşatarak, yapının taşıyıcı elemanlarının korozyon, dökülme, kabarma gibi olumsuz etkilere karşı korunmasını sağlar,

— Konut içerisindeki ortamlar arası sıcaklık farkı maksimum 3ºC olması gerekir. Isı yalıtımı, bina içerisindeki ısının her tarafa homojen dağılmasını sağlayarak ortam konforunu arttırır,

— Bina ve konutların tüm alanlarının optimum kullanılmasını sağlayarak, ortamda yaşayan insanların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini verimli kılar,

— Enerji tasarrufu ile aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar.
Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu

Ükemiz dört mevsimi yaşayan bir iklim coğrafyasında bulunmaktadır. Doğanın bize sunmuş olduğu bu özelliğin faydalarının yanı sıra kışın ısınma, yazın ise serinleme giderlerinde ve enerji tüketiminde bir artışa neden olduğu gerçektir. Tüm dünyada, enerji kaynakları her geçen gün azalırken, tüketim ihtiyacı daha da büyümektedir.

Binalarda ısı kayıplarının %50’si dış duvarlarda, %25’i çatılarda, %20’si pencere ve kapılarda, %10’u zemin kat ve temel duvarlarında gerçekleşmektedir.

Bu koşullarda enerji tasarrufu özel bir önem kazanmaktadır. Isı Yalıtımı ise sağladığı diğer faydaların yanı sıra, en başarılı enerji tasarrufu araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Artan maliyetler karşısında artık tüm ekonomiler için olduğu kadar aileler için de tasarruf bilinci ve yeteneğinin gelişmesi zorunluluk halini almıştır. Bu amaçla ülkemizde, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uygulamaya alınmış ve Binalarda Enerji Kimliği oluşturma uygulamasına geçilmiştir.

Isı yalıtımlı binalar dış ortamdan çepeçevre yalıtıldığı için ısı kaybına neden olan ısı köprüleri tamamen ortadan kalkar. Dışarıdaki hava ile ısı alışverişi engellendiği için ısıtma ve soğutma için harcanan enerji en verimli şekilde kullanılmış olur. Dış duvarlar, çatı, pencere, kapı, zemin ve temel duvarlarındaki ısı kayıpları en aza indirildiği için ısı yalıtımının sağladığı enerji tasarrufu, ısınma ve soğutma harcamalarımızı %50 oranında azaltarak enerji ve kaynakların daha verimli kullanılmasını olanaklı kılar.